สินค้าใหม่

กระบอกน้ำสแตนเลส BS-771A                                                                     กระบอกน้ำสแตนเลส MS-746

กระบอกน้ำสแตนเลส DP 1008                                          กระบอกน้ำสแตนเลส DP 1212

กระบอกน้ำสแตนเลส DV2082                                                          กระบอกน้ำสแตนเลส 20 YT

              

กระบอกน้ำสแตนเลส กระบอกน้ำเยติ แก้วสแตนเลส แก้วเยติ

กระบอกน้ำสแตนเลส กระบอกน้ำเยติ แก้วสแตนเลส แก้วเยติ

พวงกุญแจ KL653                               พวงกุญแจ KV6828                        พวงกุญแจ KV8929

พวงกุญแจ KV6557                              พวงกุญแจ KV6560                              พวงกุญแจ KV6563

           พวงกุญแจ พวงกุญแจโลหะ IM-015                       พวงกุญแจ พวงกุญแจโลหะ IM-017                      พวงกุญแจ พวงกุญแจโลหะ IM-409

             พวงกุญแจ พวงกุญแจโลหะ IM-639                   พวงกุญแจ พวงกุญแจโลหะ KM-036                               พวงกุญแจ พวงกุญแจโลหะ KM-408

         พวงกุญแจ พวงกุญแจโลหะ KM-697                      พวงกุญแจ พวงกุญแจโลหะ KM-745                         พวงกุญแจ พวงกุญแจโลหะ KM-954

           พวงกุญแจ พวงกุญแจโลหะ KM-973                       พวงกุญแจ พวงกุญแจโลหะ KM-1000

 

               พวงกุญแจโลหะ KM-036                                         พวงกุญแจโลหะ KM-408                               พวงกุญแจโลหะ KM-697

               พวงกุญแจโลหะ KM-745                                      พวงกุญแจโลหะ KM-973                               พวงกุญแจโลหะ KM-0999

           พวงกุญแจโลหะ KM-1000                                    พวงกุญแจโลหะ KM-1001                                พวงกุญแจโลหะ KM-0082454

    

                  BC-B682B + Clock-black                                              BC-B682B + Clock-brown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ปากกาโลหะ MMP 3016                     ปากกาโลหะ MMP 3397                        ปากกาโลหะ MMP 4110E

          ปากกาโลหะ  MMP 4170                      ปากกาโลหะ   MMP 4174                    ปากกาโลหะ  MMP 576166             ปากกาโลหะ  MMP-3438

          Organizer   ORG 003                 ปากกาพลาสติก   PP 0978E                ปากกาพลาสติก  PP 4052                ปากกาพลาสติก   PP 4052R 

     ปากกาพลาสติก  PP 4798D                 ปากกาพลาสติก PP 7362M                  ปากกาพลาสติก  PP 9009               ปากกาพลาสติก  PP 9109

         ปากกาพลาสติก PP 9221A      ปากกาพลาสติก  PP 9248     ปากกาพลาสติก  PP 9339A                        ปากกาพลาสติก  PP 9339B      

ปากกาพลาสติก PP 9480D     ปากกาพลาสติก   PP 9661                     ปากกาพลาสติก  PP 9722 B                  ปากกาพลาสติก    PP 9739G 

          ปากกาพลาสติก PP 9739G-1                 ปากกาพลาสติก PP-0734K           ปากกาพลาสติก PP-1739K          ปากกาพลาสติก PP-1794D       

            ปากกาพลาสติก  PP 9415K                 ปากกาพลาสติก  PP-4052A          ปากกาพลาสติก  PP-4059R          ปากกาพลาสติก PP-4097B              

ปากกาพลาสติก  PP-566965          กล่องปากกา  PPC 18C-1                   กล่องปากกา  PPC 7580                         กล่องปากกา  PPC 7580

       กล่องปากกา PPC 7580                      กล่องปากกา PPC 7580                     กล่องปากกา PPC 7672               ปากกาพลาสติก  TBD 67-1

          กล่องปากกา TBD 67-3                    กล่องปากกา TBD 67-4                    กล่องปากกา  TBD 67-7                   กล่องปากกา TBD 67-8

                 กระเป๋าผ้าดิบ                              กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ 1                    กระเป๋าผ้าสปันบอนด์-2                           ดินสอไม้-pastel      

          ดินสอไม้สีในสต๊อก

 

                  

               ปากกา ปากกาโหละ A113-B+R                                ปากกา ปากกาโหละ A121B                            ปากกา ปากกาโหละ A343B

              ปากกา ปากกาโหละ A345B                                     ปากกา ปากกาโหละ A522B                                     ปากกา ปากกาโหละ Set-G-3117

 

 

                 แฟลชไดร์ฟ-186                        แฟลชไดร์ฟ-187                            แฟลชไดร์ฟ-188                           แฟลชไดร์ฟ-189

               แฟลชไดร์ฟ-190                             แฟลชไดร์ฟ-191                        แฟลชไดร์ฟ-192                         แฟลชไดร์ฟ-193

       แฟลชไดร์ฟ-194                     แฟลชไดร์ฟ-195                              แฟลชไดร์ฟ-196                                  แฟลชไดร์ฟ-197

                แฟลชไดร์ฟ-199                         แฟลชไดร์ฟ-200                    แฟลชไดร์ฟ-201                            แฟลชไดร์ฟ-202

             แฟลชไดร์ฟ-203                           แฟลชไดร์ฟ-204                           แฟลชไดร์ฟ-205                           แฟลชไดร์ฟ-206

          แฟลชไดร์ฟ-207                     แฟลชไดร์ฟ-208                             แฟลชไดร์ฟ-209                                  แฟลชไดร์ฟ-210

                 แฟลชไดร์ฟ-211                             แฟลชไดร์ฟ-212                    แฟลชไดร์ฟ-213                         แฟลชไดร์ฟ-214

                แฟลชไดร์ฟ-215                      แฟลชไดร์ฟ-216                       แฟลชไดร์ฟ-217                                 แฟลชไดร์ฟ-218

                แฟลชไดร์ฟ-219                        แฟลชไดร์ฟ-220                        แฟลชไดร์ฟ-221                            แฟลชไดร์ฟ-222

           แฟลชไดร์ฟ-223                             แฟลชไดร์ฟ-224                                 แฟลชไดร์ฟ-225                         แฟลชไดร์ฟ-226

              แฟลชไดร์ฟ-228                           แฟลชไดร์ฟ-229                              แฟลชไดร์ฟ-230                            แฟลชไดร์ฟ-231

               แฟลชไดร์ฟ-232                        แฟลชไดร์ฟ-233                          แฟลชไดร์ฟ-234                               แฟลชไดร์ฟ-235

                 แฟลชไดร์ฟ-236                               แฟลชไดร์ฟ-237                            แฟลชไดร์ฟ-238                         แฟลชไดร์ฟ-239

           แฟลชไดร์ฟ-240                           แฟลชไดร์ฟ-241                                  แฟลชไดร์ฟ-242                           แฟลชไดร์ฟ-243

                 แฟลชไดร์ฟ-244                                 แฟลชไดร์ฟ-245                             แฟลชไดร์ฟ-247                    แฟลชไดร์ฟ-248

                   แฟลชไดร์ฟ-249                                    แฟลชไดร์ฟ-250                             แฟลชไดร์ฟ-251                  แฟลชไดร์ฟ-252

                     แฟลชไดร์ฟ-253                              แฟลชไดร์ฟ-254                          แฟลชไดร์ฟ-255                        แฟลชไดร์ฟ-256

                  แฟลชไดร์ฟ-257                    แฟลชไดร์ฟ-258                      แฟลชไดร์ฟ-259                                   แฟลชไดร์ฟ-260

         แฟลชไดร์ฟ-261              แฟลชไดร์ฟ-262                     แฟลชไดร์ฟ-263                                       แฟลชไดร์ฟ-264

           แฟลชไดร์ฟ-265                     แฟลชไดร์ฟ-266                                  แฟลชไดร์ฟ-267                                  แฟลชไดร์ฟ-268

                แฟลชไดร์ฟ-269                            แฟลชไดร์ฟ-270                              แฟลชไดร์ฟ-271                         แฟลชไดร์ฟ-272

           แฟลชไดร์ฟ-273                          แฟลชไดร์ฟ-274                        แฟลชไดร์ฟ-276                              แฟลชไดร์ฟ-277

                แฟลชไดร์ฟ-278                    แฟลชไดร์ฟ-279                           แฟลชไดร์ฟ-280                                 แฟลชไดร์ฟ-281

               แฟลชไดร์ฟ-282                           แฟลชไดร์ฟ-283                                  แฟลชไดร์ฟ-285                          แฟลชไดร์ฟ-286

                    แฟลชไดร์ฟ-287                           แฟลชไดร์ฟ-288                         แฟลชไดร์ฟ-289                            แฟลชไดร์ฟ-290

             แฟลชไดร์ฟ-291                   แฟลชไดร์ฟ-292                            แฟลชไดร์ฟ-293                                  แฟลชไดร์ฟ-294

               แฟลชไดร์ฟ-295                             แฟลชไดร์ฟ-296                                  แฟลชไดร์ฟ-297                         แฟลชไดร์ฟ-298

              แฟลชไดร์ฟ-299                         แฟลชไดร์ฟ-300                          แฟลชไดร์ฟ-301                             แฟลชไดร์ฟ-302

                     แฟลชไดร์ฟ-303                                แฟลชไดร์ฟ-304                           แฟลชไดร์ฟ-305                     แฟลชไดร์ฟ-306

             แฟลชไดร์ฟ-307                       แฟลชไดร์ฟ-308                           แฟลชไดร์ฟ-309                               แฟลชไดร์ฟ-310

                  แฟลชไดร์ฟ-311                           แฟลชไดร์ฟ-312                      แฟลชไดร์ฟ-314                          แฟลชไดร์ฟ-315

                   แฟลชไดร์ฟ-317                                    แฟลชไดร์ฟ-318                                   แฟลชไดร์ฟ-319                แฟลชไดร์ฟ-320

       แฟลชไดร์ฟ-321         แฟลชไดร์ฟ-322                              แฟลชไดร์ฟ-323                                             แฟลชไดร์ฟ-324

           แฟรลชไดร์ฟ-325                             แฟลชไดร์ฟ-326                                     แฟลชไดร์ฟ-327                         แฟลชไดร์ฟ-328

     แฟลชไดร์ฟ-330  แฟลชไดร์ฟ-331                        แฟลชไดร์ฟ-332                                                   แฟลชไดร์ฟ-333

             แฟลชไดร์ฟ-334                                แฟลชไดร์ฟ-335                                  แฟลชไดร์ฟ-336                     แฟลชไดร์ฟ-337

             แฟลชไดร์ฟ-338                                 แฟลชไดร์ฟ-340                                 แฟลชไดร์ฟ-341                    แฟลชไดร์ฟ-342

           แฟลชไดร์ฟ-343                     แฟลชไดร์ฟ-344                            แฟลชไดร์ฟ-345                                 แฟลชไดร์ฟ-346

           แฟลชไดร์ฟ-347                    แฟลชไดร์ฟ-348                         แฟลชไดร์ฟ-349                                  แฟลชไดร์ฟ-350

                แฟลชไดร์ฟ-351                              แฟลชไดร์ฟ-352                                 แฟลชไดร์ฟ-353                       แฟลชไดร์ฟ-354

           Power Bank-355                          Power Bank-357                                     Power Bank-358                          Power Bank -359

              Power Bank-360                                Power Bank-361                            Power Bank-362                    Power Bank-363

                    Power Bank-364                       Power Bank-365                   Power Bank-366                           Power Bank-367

              Power Bank-368                              Power Bank-369                             Power Bank-370                  Power Bank-371

                   Power Bank-372                       Power Bank-373                     Power Bank-374                         Power Bank-376

                    Power Bank-377                              Power Bank-378                     Power Bank-379                   Power Bank-380

             Power Bank-381                                Power Bank-382                              Power  Bank-383                 Power Bank-384

 

 • ลำโพงบลูทูธ AJ X10 / X20 / X30 2,990.-

  ลำโพงบลูทูธ AJ X10 / X20 / X30 วัสดุภายนอกผลิตจากไม้ฮัด หุ้มด้วยหนัง PU อย่างดี
  - ดีไซน์ทรงคลาสสิค เรียบหรู สวิตซ์ปิด-เปิดแบบโยก แผงปุ่มปรับสีดำ-ทอง สวยงาม
  - ระบบเสียง 2.1Channel ให้เสียงเบสหนัก นุ่มลึก มีมิติในการฟังมากขึ้น
  - เปิดเพลงต่อเนื่องได้นานกว่า 8 ชม.
  **ทั้ง 3 รุ่น ฟังก์ชั่นและปุ่มปรับการใช้งานเหมือนกัน แตกต่างกันที่สเปคภายใน น้ำหนักและขนาด
  ฟังก์ชันการใช้งานทั้ง 3 รุ่น
  - ระบบบลูทูธ 5.0 (เชื่อมต่อง่าย รวดเร็ว)
  - รองรับการเล่นเพลงผ่านบลูทูธ / AUX3.5mm / USB / TF Card (ไม่มีวิทยุ FM)
  - Extra Bass ให้เสียงเบสหนักแน่น เสียงนุ่มลึก มีมิติในการฟังมากขึ้น
  ช่องสำหรับเสียบไมค์สาย (ใช้มค์ลอยได้ แต่ต้องมีตัวแปลงสัญญานเพิ่มเติม)
  -ฟังก์ชั่นปุ่มปรับแยกกันอิสระ ได้แก่
  > ด้านบนตัวเครื่อง = ปุ่มเพิ่มเสียง-ลดเสียง / ปุ่มปรับเสียงทุ้ม (เบส) / ปุ่มปรับเสียงแหลม
  > ด้านหลังเครื่อง = ปุ่มปรับเสี่ยงไมค์ / ปุ่มปรับเอ็คโค่ (เสียงสะท้อน)
  - สามารถปรับ Equalizer ได้หลายรูปแบบ
  - ชาร์จไฟด้วยสาย USB Type-C (DC5V เท่านั้น)
  - สายหิ้วยาว 50 CM.

  >> AJ-X10 กำลังขับ 50 วัตต์ / ระบบเสียง 2.1 Chanel > AJ-X20 กำลังขับ 60 วัตต์ / ระบบเสียง 2.1 Chanel> A-X30 กำลังขับ 80 วัตต์ / ระบบเสียง 2.2 Chanel<
  * แบตเตอรี่ในตัวขนาด 7.4 V 5000 mAh
  * ลำโพง Subwoofer ขนาด 4 นิ้ว 2 ดอก / แหลม 2 นิ้ว 2 ดอก
  * ขนาด 34.6 x 17.5 x 21 cm.
  * น้ำหนัก 5.3 กก.
  * มีให้เลือก 3 สี ดำ / น้ำตาล / เขียว
 • AJ สำโพงบลูทูธ รุ่น X61 Bluetooth Speaker
  AJ สำโพงบลูทูธ รุ่น X61 Bluetooth Speaker 1,590.-

  AJ สำโพงบลูทูธ รุ่น X61 Bluetooth Speaker
  เบสแน่น เสียงดี ฟังก์ชั่นครบ
  สามารถเปิดเพลงผ่านบลูทูธ, แฟลชไตรฟ์, สาย AUX, SD Card, FM Radio
  พร้อมช่องชาร์จไฟ 5V
  สามารถบันทึกสียงได้ มีปุ่มปรับ ลด-เพิ่มเสียง ปรับเสียงไมค์ เสียงแหลมและเอ็คโค่
  ระยะห่างในการเชื่อมต่อบลูทูธ 10 เมตร
  พลังเสียงขนาด 50 วัตต์ สามารถครอบคลุมได้ทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นร้องคาราโอเกะ /
  ทำกิจกรรมในอาคาร /ในบ้าน/ในห้องเรียนหรือกิจกรรมกลางแจ้งก็ได้อย่างสบาย
  - เหมาะสำหรับฟังเพลง ร้องคาราโอเกะ ปาร์ตี้
  - ครู อาจารย์ ที่ต้องการใช้เป็นสื่อการสอน
  - พ่อค้า แม่ค้า ตลาดนัด
  - วัด โรงเรียน หรือสถานทีทีคนเยอะ
  - งานอีเว้นท์ เต้นแอโรบิกและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
  AJ สำโพงบลูทูธ 50 วัตต์แท้ รุ่น X-61
  มีไฟ LED แถมฟรี!ไมค์ลอยและอุปกรณ์ครบชุค รับประกัน 1 ปี
  >> สเปคสินค้า
  - กำลังขับ 50 วัตต์
  - ระบบ TWS (True Wireless Stereo) เชื่อมต่อ 2 ตัวได้
  - ดอกลำโพงขนาด 6.5 นิ้ว / แหลม 2 นิ้ว
  - ปุ่มปรับเบส / ปรับเสียงแหลม / ปรับเอ็คโค่ / ปรับไมค์
  - ปรับแสงไฟด้านหน้าได้ (สามารถเปิด-ปิดไฟได้)
  - โหมคการใช้งาน 3 โหมด ไต้แก่ บลูทูธ, AUX และ วิทยุ FM
  - เล่นเพลงผ่านบลูทูธ, AUX 3.5mm. , TF Card และ USB
  - ช่องเสียบไมค์โครโฟน ขนาดมาตรฐาน 6.35mm.
  - ช่องชาร์จไฟ
  - แบตเตอรี 3000 MAh ใช้งานต่อเนืองได้นาน 4-5 ชม.
  - ขนาด : 31x56.4 x 17.4 cm.
  - น้ำหนัก : 3.2 กก.
  - ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1195-2536
 • Soundbar SP-09 Super Bass 329.-

  Soundbar SP-09 Super Bass
  สำโพงบลูทูธ Soundbar รุ่น SP-09 TWS (True Wireless Stereo) เชื้อมต่อ 2 ตัวได้
  ระบบเสียงสเตอริโอ เบสแน่น เสียงดื่ คมชัด
  มาพร้อมดีไซน์หรู รูปทรงซาวศ์บาร์ เหมาะสำหรับวางหน้าที่วี หรือโต๊ะทำงาน
  วิธีเชื่อมต่อ 2 ตัว
  1.เปิดบลูทูธที่มือถือ
  2. เปิดลำโพงทีละตัว จะมีช็อบลูทูธว่า SP09 ขึ้น 2 ชื่อ
  3. กดปุ่มขวาสุดที่สำโพงพร้อมกัน ค้างไว้ 2-3 วินาที จะมีเสียงเตือน 1 ครั้ง
  4. รอ 5-6 วินาทีจะมีเสียงบอกว่า Connected
  5. ช็อบลูทูธ SP09 จะเหลืออันเดียว ให้กดที่ชื่อ เพื่อเชื่อมต่อได้เลย
  - ระบบ TWS เชื่อมต่อ 2 ตัวเล่นพร้อมกันได้
  - เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือทีวีได้
  - กำลังขับ 10 วัตต์
  - แบตเตอรี่ 1200mAh
  - เล่นเพลงต่อเนื่องได้นาน 2-4 ชม.
  - ดอกลำโพง 2 นิ้ว จำนวน 2 ดอก ซ้าย/ขวา
  - รองรับสายชาร์จ Type-C/Micro USB : 5V/1A
  - ระยะห่างในการเชื่อมต่อ : 10 เมตร
  - รองรับการโทรผ่านบลูทูธ
  - รองรับไฟล์เพลง MP3
  - รองรับการใช้งาน TF Card, แฟรชไครฟ์
  - ขนาดตัวสำโพง 38x5.5x6.5 cm.
  - หนัก 700 กรัม
 • หัวชาร์จเร็ว Samsung/Huawei Fast Charge 45W Type-C Port รุ่น QA45 790.-

  *คุณสมบัติ
  -อินเทอร์เฟซ : USB Type-C
  -แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 100-240 V
  -แรงดันไฟขาออก (สูงสุด, ค่าปกติ) 5V
  -แรงดันไฟขาออก (สูงสุด ชาร์จเร็ว) PDO : 9V, 15V, 20V / PPS : 3.3-11.0V
  หรือ 3.3-16.0V หรือ 3.3-21.0V
  -กระแสไฟขาออก (สูงสุด, การชาร์จปกติ) 3A
  กระแสไฟขาออก (สูงสุด, ชาร์จเร็ว) PDO : 3A(9V, 15V), 2.25A(20V) /
  PPS : 4.05A(3.3-11.0V) หรือ 2.8A (3.3-16.0V) หรือ 2.1A(3.3-21.0V)
Visitors: 1,188,286